De ouderraad van OBS De Tunnel bestaat momenteel uit:

Voorzitter: Jacolien Bindervoet
Secretaris: Linda van Boven-Blaak
Penningmeester: Peter Schuitert

Leden:
Angelique van Oosterhout
Franciëlla Chamuleau
Joke van Dillen
Inge Jansen

In het reglement van de ouderraad staan als taken omschreven:

    • de bloei van de school bevorderen
    • bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren
    • ondersteunende werkzaamheden van ouders voor de school bevorderen
    • de belangen van ouders behartigen bij de MR en de schoolleiding.