De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden voor OBS Wemeldinge-de Tunnel. Van de drie leden per geleding zijn er twee van OBS Wemeldinge. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat alle gemaakte plannen kritisch bekeken en, waar nodig, bijgesteld worden. Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht, zoals wijzigingen in het schoolplan en het inzetten van ouders bij het onderwijs. Voor andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld voor aanstellingen of ontslag van schoolleiding, de vakantieregeling en bij een fusie.

Het jaarverslag van de GMR vindt u op deze website onder Facetscholen