Schoolleiding

Niek Flipse is directeur-bestuurder  van de Facetscholen.
De dagelijkse leiding op OBS De Tunnel ligt in handen van Dinette Stelling.

Groepssamenstelling

Groep 1 -2 Maandag t/m donderdag juf Addy Dagevos
Vrijdagmorgen juf Karina Koster
Groep 3 - 4 - 5

 Maandag, dinsdag en woensdagmorgen juf Dinette Stelling

Donderdag en vrijdagmorgen  juf Bianca van Antwerpen

vanaf 1 maart juf Bianca op woensdagmorgen

Groep 6 - 7 - 8

 Maandag t/m donderdag juf Dianne Dekker

Vrijdagmorgen juf Dinette Stelling

vrijdagmiddag juf Bianca van Antwerpen