Tussen Schoolse Opvang (TSO) Uw kinderen kunnen tussen de middag gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO) Onze school heeft er voor gekozen om dit vanaf schooljaar 2014-2015 te laten verzorgen door Kibeo. Voor aanmelding en verdere informatie neemt u contact op met Kibeo, zie www.kibeo.nl

Aanmelden U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de tussenschoolse opvang door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is te krijgen bij de overblijfmedewerker op school of u kunt het downloaden van de website www.kibeo.nl. Er zijn twee mogelijkheden om TSO af te nemen, een abonnement of een strippenkaart.

Strippenkaart Eet uw kind af en toe op school, dan kunt u een strippenkaart kopen. U koopt een kaart van 5 of 10 keer. U kunt ook meerdere kaarten tegelijk kopen. U meldt uw kind iedere keer dat het komt eten apart aan.

Abonnement Wanneer uw kind één kind of meerdere keren per week op school komt eten, is het aantrekkelijk een abonnement af te nemen. U koopt een abonnement voor 1, 2, 3 of 4 keer per week. Als uw kind iedere week op school eet, is een abonnement voor u het voordeligst. Uw kind hoeft niet op vaste dagen te komen; met een abonnement kan gemakkelijk van dag gewisseld worden

Informeren overblijfmedewerker De overblijfmedewerker houdt bij welke kinderen er die dag komen. Het is dus van belang de medewerker te informeren mocht er iets veranderen. Komt uw kind op een andere dag of komt het een keer helemaal niet? Laat het dan weten! Zo weet de overblijfmedewerker altijd welke kinderen aanwezig moeten zijn op de TSO.

In het kort

  • De tussenschoolse opvang vindt tijdens schoolweken plaats op maandag, dinsdag en donderdag . In de door de school gedefinieerde schoolvakanties, op vrije dagen, studiedagen en overige roostervrije dagen vindt geen tussenschoolse opvang plaats.
  • De tussenschoolse opvang duurt altijd 1 uur, ook al duurt de middagpauze van de school langer. Na dit uur is het toezicht op de kinderen een verantwoordelijkheid van de school.
  • Per 15 leerlingen is er voor de tussenschoolse opvang 1 pedagogisch medewerker of TSO medewerker aanwezig. Vrijwillige TSO medewerkers vangen maximaal groepen van 10 kinderen op. Als de groep groter is, wordt een tweede medewerker ingezet.
  • De leerling neemt zelf de lunch mee.
  • Op elke TSO gelden huisregels. Maakt uw kind gebruik van de TSO, dan zal Kinderopvang de Bevelanden u hierover binnenkort informeren.

    Buitenschoolse opvang (BSO) Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar die de basisschool bezoeken. De BSO kan bestaan uit opvang voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties. Basisscholen zijn verplicht de aansluiting met de voor- en naschoolse opvang, tussen 7.30 en 18.30 uur, te organiseren als ouders hierom vragen. OBS De Tunnel heeft hiervoor een samenwerking met kinderopvangorganisatie Kibeo, zie www.kibeo.nl