In verband met het kleine aantal leerlingen per leerjaar kunnen er geen conclusies getrokken worden uit de gemiddelde leerresultaten. Individuele toetsresultaten worden twee keer per jaar met de ouders besproken.